Shandong Ourfuture Energy Technology Co., Ltd.
Công ty
Sản phẩm
Đơn vị máy nén lạnh
Đơn vị máy nén khí trục vít
Giá máy nén
Đơn vị máy nén phòng lạnh
Đơn vị ngưng tụ nhiệt độ thấp
Thiết bị bay hơi làm mát
Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí
Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng không khí
Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước
Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước
Đơn vị ngưng tụ cuộn
Bình ngưng làm mát bằng bay hơi
Phòng đông lạnh thịt
Hệ thống lạnh Co2
Tủ trưng bày thực phẩm
Máy làm đá vảy