Dây chuyền sản xuất
Video giới thiệu công ty:

Nếu bạn ở Trung Quốc, vui lòng nhấp vào: http://t.cn/RU67W4o

Nếu bạn ở bên ngoài Trung Quốc, vui lòng nhấp vào: https://youtu.be/XvOgRekZbns

Chúng tôi có dây chuyền sản xuất cho các loại đơn vị máy nén khác nhau, bao gồm đơn vị ngưng tụ máy nén đơn, đơn vị ngưng tụ loại hộp, giá đỡ máy nén lớn song song cho nhiệt độ trung bình, nhiệt độ thấp và nhiệt độ siêu thấp.

OEM/ODM

Chúng tôi là nhà máy OEM của Danfoss, Bitzer, Carlyle (Carrier), v.v.

Nghiên cứu và phát triển
Chúng tôi có một đội ngũ nghiên cứu và phát triển 12 người với tất cả các kỹ sư có trình độ học vấn cao và chuyên nghiệp.