Trung Quốc Đơn vị máy nén lạnh nhà sản xuất
Nhà Sản phẩm

Bình ngưng làm mát bằng bay hơi

Bình ngưng làm mát bằng bay hơi

Tháp cảm ứng loại cảm ứng làm mát ngưng tụ dàn lạnh

Tháp cảm ứng loại cảm ứng làm mát ngưng tụ dàn lạnh

Quạt tản nhiệt Ebmpapst Quạt tản nhiệt làm mát cho siêu thị / Dược phẩm lạnh

Quạt tản nhiệt Ebmpapst Quạt tản nhiệt làm mát cho siêu thị / Dược phẩm lạnh

Hệ thống lưu trữ lạnh Hệ thống làm lạnh ngưng tụ

Hệ thống lưu trữ lạnh Hệ thống làm lạnh ngưng tụ

Hệ thống lạnh Amoniac / Freon Bình ngưng bay hơi 220 V 3 pha 60 Hz

Hệ thống lạnh Amoniac / Freon Bình ngưng bay hơi 220 V 3 pha 60 Hz

Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng hơi nước CE / Thiết bị ngưng tụ làm mát cho kho lạnh

Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng hơi nước CE / Thiết bị ngưng tụ làm mát cho kho lạnh

Thiết bị ngưng tụ cảm ứng loại Thiết bị ngưng tụ bay hơi

Thiết bị ngưng tụ cảm ứng loại Thiết bị ngưng tụ bay hơi

Hệ thống làm lạnh bằng máy lạnh

Hệ thống làm lạnh bằng máy lạnh

Kiểu hạ lưu ngưng tụ cho hệ thống lạnh bảo quản lạnh

Kiểu hạ lưu ngưng tụ cho hệ thống lạnh bảo quản lạnh

Page 1 of 2|< 1 2 >|